مقاله مطالعه مقايسه اي عوامل روان شناختي موثر در تصادفات رانندگي برحسب جنسيت راننده که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در زن در توسعه و سياست (پژوهش زنان) از صفحه ۱۴۱ تا ۱۵۷ منتشر شده است.
نام: مطالعه مقايسه اي عوامل روان شناختي موثر در تصادفات رانندگي برحسب جنسيت راننده
این مقاله دارای ۱۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله رانندگي
مقاله جنسيت
مقاله تصادف رانندگي
مقاله عوامل روان شناختي
مقاله دقت
مقاله پرخاش گري
مقاله شخصيت و زمان واکنش در رانندگي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فردوسي طيبه
جناب آقای / سرکار خانم: صرامي غلامرضا
جناب آقای / سرکار خانم: رستمي عليرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در سراسر جهان، سالانه، حوادث رانندگي موجب مرگ ۱٫۲۰۰٫۰۰۰ نفر و آسيب ديدگي بيش از ۵۰ ميليون نفر مي شود. مطالعه دقيق تر نشان داده است که بيشترين راننده هاي حادثه ديده در ايران و ساير کشورها مرد هستند. پژوهش حاضر به منظور مقايسه عوامل روان شناختي موثر در تصادف هاي راننده هاي زن و مرد، روي ۲۰۸ راننده تصادفي (۱۸ نفر يا ۸٫۷ درصد زن و ۱۸۵ نفر يا ۸۸٫۹ درصد مرد) و ۲۰۱ راننده غيرتصادفي (۲۰ نفر يا ۱۰ درصد زن و ۱۸۰ نفر يا ۸۹٫۶ درصد مرد) انجام مي شود. اين رانندگان براي دريافت خسارت (تصادفي) يا تمديد بيمه نامه (غيرتصادفي) به طور تصادفي به مراکز بيمه مراجعه و به آزمون هاي دقت، پرخاش گري، شخصيت و زمان واکنش پاسخ دادند. نتايج مقايسه با استفاده از آزمون مقايسه ميانگين گروه هاي مستقل (t) نشان داد که در کليه عوامل روان شناختي فوق تفاوتي معنادار بين رانندگان زن تصادفي و غيرتصادفي و هم چنين بين رانندگان مرد و زن تصادفي (با بيش از ۴ تصادف) نيست. اما مقايسه رانندگان مرد و زن غيرتصادفي (با سابقه بيش از ۳ سال تصادف نکردن) نشان داد که اين دو گروه در عوامل موقعيت اول و سوم دقت و خرده مقياس خويشتن داري شخصيت داراي تفاوت معنادار هستند.