سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: همایش انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران

تعداد صفحات: ۲۵

نویسنده(ها):

فاطمه نبوی – کارشناس ارشد کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی

چکیده:

ابرموتورهای جستجو از خود پایگاه اطلاعاتی ندارند و سوالات کاربرانرا همزمان به چندین موتور جستجو و راهتما در وب ارسال می کنند. در اینجا این سوال مطرح می شود که ایا ابر موتورهای جستجو فقط به اینمنظور طراحی شده اند که سرعت جستجو را بالا ببرند یا سیستمهای هوشمندی هستند که مرتبط ترین سایت ها را بازیابی می کنند؟ این پژوهش به منظور رسیدن به پاسخ این پرسش در حوزه کتابداری و اطلاع رسانی انجامشده است تا بتوان دریافت مناسب ترین ابر موتورهای جستجو در این حوزه کدامها هستند. ۱۲ ابرموتور جستجوی عمده وب که در تاریخ ۱۱ سپتامبر سال ۲۰۰۰ میلادی در سایت www.searchenginewatch.com معرفی شده بود، برای این منظور در نظر گرفته شد. از سوی دیگر کلیدواژه های عناوین مقالات ترجمه شده منتشر شده در نشریات کتابداری و اطلاع رسانی در سال ۱۳۷۸ استخراج شده و د رگروه های موضوعی ارائه شده از طرف LISA گروه بندی شدند. سپس این کلید واژه ها در ابر موتورهای جستجوی مورد بررسی، مورد جستجو قرار گرفتند و ۱۰ منبه اول بازیابی شده از هر ابر موتور جستجو برای ارزیابی انتخاب شدند. نتایج به دست امده نشان می دهد که حتی با استفاده از بهترین ابر موتورهای جستجو تنها در حدود ۳۰% از منابع بازیابی شده از اینترنت در زمینه کتابداری و اطلاع رسانی مرتبط هستند. همچنینیافته ها حاکی از آن است که ابر موتور جستجوی C4 بیشترین تعداد منابع وب را در گروه های موضوعی مختلف بازیابی می کند، امابیشترین درصدمنابع مرتبط بازیابی شده در گروه های موضوعی مختلف از ابرموتور جستجوی C/Net به دست امد.