سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: چهارمین همایش ملی بیوتکنولوژی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

محمد غضنفری – مرکز تحقیقات گوارش و پیو ند کبد (RCGLD)
فاطمه متولی – مرکز تحقیقات گوارش و پیو ند کبد (RCGLD) & دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
سیده خدیجه مومنی – مرکز تحقیقات گوارش و پیو ند کبد (RCGLD) & دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان.
فرزین روحوند – مرکز تحقیقات گوارش و پیو ند کبد (RCGLD) & انستیتو پاستور ایران

چکیده:

آدنوویروسها قابلیت ایجاد عفو نتهای گوناگونی را در اندامهای محتلف بدن انسان دارند و در چند سال اخیر تشخیص و تعیین ژنوتیپ های آنان به شدت مورد توجه قرار گرفته است. به علت وجود موتانت ها و گونه های جغرافیایی خاص دسترسی به روش های قابل اعتماد، ساده و ارزان برای شناسایی این ویروس ها در کشورهای در حال توسعه بسیار حائز اهمیت می باشد. در مطالعه حاضر از میان روش های متعدد مولکولی که در سالهای اخصیر معرفی شده اند، سه روش متمایز شناسایی و تعیین ژنوتایپ بر اساس تکنیک PCR-RFLP بر روی ژنهای Fiber و VA-RNA ،Hexon انتخاب شده و توسط یک گروه از محققین در یک آزمایشگاه و تحت شرایط یکسان بر روی ۱۶ ژنوتیپ استاندارد مورد بررسی قرار گرفتند. اساس انتخاب این روش ها بر مبنای سهولت، حساسیت، امکانات و هزینه بوده است. نتایج این تحقیق نمایانگر این است که روش VA-RNA نیاز به میزان نمونه کمتری داشته و می تواند به عنوان ردیابی اولیه(Primary Screening) برای تشخیص و تعیین ژنوتیپ مورد استفاده قرار گیرد و روش Hexon برای تایید (Confirmation) و شناسایی دقیق ژنوتایپ و زیر گروه ها به طور اختصاصی مورد استفاده ثانویه داشته باشد و در نهایت روش Fiber برای تأیید عفونت گاستروآنتریت وابسته به آدنو ویروس مورد استفاده قرار گیرد. در هر دو روش ،VA-RNA و Hexon ، بهینه سازی PCR شامل طراحی پرایمرها و چرخه حرارتی برای تشخیص ژنوتایپ های ۱۶ و ۷ لازم به نظر می آید. ضمن آنکه بهینه سازی که شرایط و پارامترهای انجام PCR برای هر سه روش در شرایط مختلف آزمایشگاهی می باید در نظر گرفته شود.