سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

فرهاد فرح وش – دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
احمد رزبان حقیقی – آزمایشگاه بذر منابع طبیعی استان آذربایجان شرقی
امیرحسین طالب پورصباغی –

چکیده:

در این تقحیق طول باروی کوتاه و بلند بر حسب میکرون نسبت بازوها طول کل کروموزوم و شاخص سانترومری در دو گونه secale cereale l , s.montanum guss اندازه گیری سپس میانگین و اشتباه استاندارد برای هر یک از پارامترها محاسبه گردید.