سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمد اجل لوئیان – استادیار گروه آب مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی صنعت آب و برق اصفهان ( وزارت

چکیده:

آلودگى منایع آب سطحی ( رودخانه ها و دریا چه ها ) توسط آلاینده های شیمیایی یکی از مشکلات مهم قرن حاضر گردیده است . این مسئله موجب ضایعات بسی اری شده است . ورود آلاینده ها به منابع آب سطحی بدو صورت نقطه ای و غیرنقطه ای صورت می پذیرد . ورود نقطه ای آلاینده ها بصورت مستقیم انجام می گیرد، حال آنکه ورود غیر نقطه ای بصورت پراکنده صورت گرفته و کنترل آن نیز مشکلتر میباشد . استفاده از نـرم افزارهای زیست محیط ی جهت اهداف مطالعاتی و آم وزشی در بررسی آلودگیهای منابع آب سطحی در سالیان اخیر رواج فراوان یافته است . یکی از نرم افزارهای موفق در این زمینهEnvirolandمیباشـد کـه از آ ن در مطالعات مقدماتی انتقال آلاینده ها ، ژئوهیدرولوژی ، ژئو شیمی ، شـیمی محیطـی و سـایر علـوم زیـست در ارتباط با شبیه سازیEnvirolandمحیطی استفاده می گردد . در این نوشتار کاربردهای مختلف نرم افزارپدیده پخش و انتشار آلاینده ها در رودخا نه ها و دریاچه ها تحت شرایط مختلف تشریح میگردد