سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

عباسعلی نوری نیا – مرکز تحقیقات کشاورزی گلستان
احمد یوسفی – موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر

چکیده:

این آزمایش در سال زراعی ۸۰-۷۷۹ با هدف ارزیابیت وانایی تولید اقتصادی و بیولوژیک ژنوتیپ های جو بدون پوشینه در ایستگاه تحقیقات کشاورزی گنبد اجرا شد. بدین منظور تعداد ۱۵ زنوتیپ جو بدون پوشینه همراه با یک رقم جبو معمولی به نام ترکمن با استفاده از طرح لاتیس ساده در دو تکرار مورد ارزیابی قرار گرفتند.