سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

علی میرشکاری – دانشجوی کارشناسی ارشد خوردگی و حفاظت مواد – دانشگاه شهید باهنر کرمان.
مهدی عطارچی – دانشجوی کارشناسی ارشد خوردگی و حفاظت مواد – دانشگاه شهید باهنر کرمان.
محمد کرمی نژاد – استاد- دانشگاه شهید باهنر کرمان.

چکیده:

امروزه مطالعه خوردگی توسط روش های مختلفی توسعه یافته است. در این پژوهش، تحلیل داده های حاصل از نویزالکتروشیمیایی و مقایسه آن با روش امپدانس الکتروشیمیایی در حضور و عدم حضور ممانعت کننده BTA در محیط حاوی یونهای کلراید و سولفات بر روی برنج صورت گرفت. آزمایشات غوطه وری نمونه ها در دو زمان ۲۴ و ۴۸ ساعت انجام شد. مطالعات نشان می دهدکه مقاومت نویز الکتروشیمیایی، بجز در غلظت BTA 50ppmپس از ۴۸ ساعت غوطه وری نمونه در محلول حاوی- ۵۲۰ppmSO4-2+500ppmClتطابق مناسبی با مقاومت پلاریزاسیون به دست آمده دارد. آنالیز داده های امپدانس مؤید مکانیزم جذب شیمیایی این ممانعت کننده است. همچنین افزایش شیب منحنی هایدانسیته طیفی قدرت PSD) نشان دهنده کاهش تمایل سیستم جهت خوردگی نمونه برنجی و بهبود کیفیت فیلم ممانعت کننده با افزایش غلظت ممانعت کننده بنزوتری آزول می باشد