سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: بیست و چهارمین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

عطاءالله ندیری – دانشجوی کارشناسی ارشد هیدروزئولوژی
فاطمه جعفرزاده – دانشجوی کارشناسی ارشد هیدروزئولوژی
اصغر اصغری مقدم – استادیار گروه زمین‌ شناسی – دانشکده علوم دانشگاه تبریز

چکیده:

افزایش غیرعادی سولفات در آب‌های زیرزمینی قسمت‌های جنوب غربی دشت عجب شیر و تشکیل تیپ آب از نوع سولفات در بین تیپ آب از نوع کلراید غیرمعمول بود و بررسی منشأ و میزان افزایش آن از نظر هیدروژئولوژیکی دارای اهمیت فراوان می‌باشد. جهت مطالعه و پی بردن به منشأ این آنومالی، داده‌هایی هیدروژئولوژیکی عدلیه جمع‌آوری و نمونه‌هایی نیز از آب زیرزمینی چاه‌های موجود در دشت تهیه و در آزمایشگاه آب شناسه دانشگاه تبریز آنالیز گردید. اطلاعات حاصل از مطالعات سنگ شنا ۳۰ محدود دارای آنومالی سولفات، به دو روش تعادل جرمی و گرافیکی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. مثل افزایش میزان سولفات در قسمت‌های جنوب غربی است ( تا meq/l 11/9 ) و عامل اصلی تبدیل تیپ آب از کل را طبق سولفات ما اگر شاد و راهکاری نیز برای تصفیه آب‌های زیرزمینی در این مناطق ارائه شده است .