مقاله مطالعه منطقه اي، جمعيت شناختي و همه گيرشناسي برخي اختلالات روانپزشکي در شهرک اکباتان تهران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاپپز ۱۳۸۸ در سالمند از صفحه ۵۶ تا ۶۶ منتشر شده است.
نام: مطالعه منطقه اي، جمعيت شناختي و همه گيرشناسي برخي اختلالات روانپزشکي در شهرک اکباتان تهران
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله همه گير شناسي
مقاله اختلالات روانپزشکي
مقاله سالمندان
مقاله ايران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ميراب زاده آرش
جناب آقای / سرکار خانم: ملكوتي سيدكاظم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: با توجه به افزايش جمعيت سالمند در ايران و در عين حال شيوع بالاي اختلالات روانپزشکي در اين گروه، هدف پژوهش حاضر، بررسي ويژگي هاي جمعيت شناختي و همه گير شناسي اختلالات روانپزشکي در افراد بالاي ۵۹ سال در شهرک اکباتان تهران بود.
روش بررسي: نمونه پژوهش از بين تمام ۱۴۲۲ فرد بالاي ۵۹ سال ساکن در شهرک اکباتات تهران به طور تصادفي ساده انتخاب شد. در نهايت ۲۰۴ نفر وارد طرح پژوهشي شدند و پرسشنامه هاي سلامت عمومي و افسردگي سالمندان را تکميل نمودند. سپس ۱۰۴ نفر به طور تصادفي انتخاب شدند و به منظور اعتبار تشخيص روانپزشکي با روش اعتبار ملاکي مصاحبه باليني ساختاريافته، پرسشنامه تشخيصي بين المللي جامع در مورد آنها اجرا شد.
يافته ها: شيوع طول عمر براي کل اطلاعات روانپزشکي مورد سنجش %۳۶٫۹ و شيوع نقطه اي آن در بررسي يک ماهه %۱۸٫۵ بود. %۲۵٫۲ موارد تنها به يک اختلال روانپزشکي، %۶٫۸ به دو اختلال و %۲٫۹ نيز به سه اختلال روانپزشکي مبتلا بودند. شايع ترين اختلالات روانپزشکي در مطالعه حاضر به ترتيب شامل اختلالات افسردگي عمده، افسرده خوئي، وسواسي اجباري و عامل فشارزاي رواني بعد از سانحه بود.
نتيجه گيري: نتايج اين مطالعه نشان داد که بعضي از اختلالات روانپزشکي در نمونه جمعيت ايراني شيوع قابل توجه اي دارد و در عين حال نسبت به گزارشات خارجي از شيوع متفاوتي برخوردارند. به نظر مي رسد يافته هاي فوق در برنامه ريزي مسوولان ذيربط در امر بهداشت رواني سالمندان مفيد باشد.