سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی مهندسی ارزش

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

سید مهدی رضوی – کارشناس ارشد مدیریت ساخت
کامران امامی – دکترای عمران
داودرضا عرب – دکترای عمران – شرکت مهندسان مشاور کریت کارآ

چکیده:

یکی از موثرترین راه های بومی سازی مهندسی ارزش همانند بسیاری از ابزارهای مدیریتی، ۴۰۰ کیلوولت /۲۳۰/ به اشتراک گذاری تجارب موفق میب اشد. مطالعه ى مهندسی ارزش پست ۶۳ سعادتآ باد علاوه بر دستی ابی به نسبت صرفه جویی مالی به هزینه، مطالعات ارزش بیش از ۱۲۰۰ به یک(معادل ۴۲ درصد هزینه طرح) که در نوع خود بین ظیر است، موفقیت های گوناگون دیگری را نیز کسب نمود. از آن جمله میت وان به مصرف بهینه ى منابع، استفاده از تکنولوژی جدید و انتقال دانش، توجیه مدیران و تثبیت سیستم پیاده سازی مهندسی ارزش در سازمان برق منطقها ی تهران، ارائه ى توصیه های توسعها ی به سازمان، ایجاد الگوی سازمانی و استفاده مستقیم از نظرات بخش های دیگر(مانند بهرهب رداری) اشاره نمود. در این مقاله ضمن ارائه ى چکیدها ی از روند برگزاری مطالعات و تحلیل آن، علل و عوامل موفقیت مطالعات و کاستی های احتمالی آن مورد بررسی مطالعه قرار می گیرد.