سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: هجدهمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

الهام خسروشاهلی – پژوهشگاه نیرو – پژوهشکده برق گروه ماشینهای الکتریکی
عماد شریفی قزوینی – پژوهشگاه نیرو – پژوهشکده برق گروه ماشینهای الکتریکی
محمد نعیمی – پژوهشگاه نیرو – پژوهشکده برق گروه ماشینهای الکتریکی

چکیده:

از آنجایی که امروزه موتورهای القایی نقش حساسی در صنایع مختلف دارند، تشخیص خطای سریع در آنها جهت جلوگیری از خروج بدون برنامه ریزی و پیشرفت خطا از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است . یکی از خطاهای متداول در اینگونه موتورها بخصوص موتورهایی که روتور آنها از نوع شمشی می باشد، ترک خوردگی یا شکستگی میله های روتور می باشد . برای تشخیص این خطا روش های مختلفی وجود دارد که یکی از آنها استفاده از طیف هارمونیکی جریان استاتور می باشد . در این مقاله پس از ارائه مبانی تئوری تولید هارمونیک های اضافی در طیف جریان در اثر خطای شکستگی میله، یک موتور نمونه توسط روش المان محدود تحت این خطا مطالعه شده و نتایج حاصل از آن به همراه نتایج بدست آمده از آزمایش روی این موتور ارائه شده است