مقاله مطالعه موردي خيابان چهارباغ جهت اصلاح دسترسي جانبازان و معلولين (جسمي-حرکتي) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۰ در طب جانباز از صفحه ۳۶ تا ۴۴ منتشر شده است.
نام: مطالعه موردي خيابان چهارباغ جهت اصلاح دسترسي جانبازان و معلولين (جسمي-حرکتي)
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله گذر
مقاله قابل دسترس
مقاله معلولين جسمي حرکتي
مقاله آسايش حرکتي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مجيدي فاطمه السادات
جناب آقای / سرکار خانم: تيموري سياوش

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: شهروندان روزانه از مسيرهاي مختلفي عبور مي ‌کنند که گاهي اوقات به دلايل گوناگون دچار سانحه و تصادف ‌شده و صدماتي را متحمل مي ‌شوند. حال آن که جانبازان و معلولين جسمي – حرکتي به ‌دليل ناتواني، بيش از سايرين دچار اين مشکلات ‌شده و از طراحي نامناسب گذرها رنج مي ‌برند. اين مقاله از حيث تبيين اينکه گذر مناسب براي عبور جانبازان و معلولين چه مشخصاتي را بايد دارا باشد، تهيه و ارايه شده‌ است که در اين راستا مشکلات حرکتي جانبازان و معلولين جسمي – حرکتي به عنوان يکي از گروه‌ هاي آسيب ‌پذير جامعه مد نظر قرار گرفته‌ است.
هدف: ضرورت نياز به طراحي مناسب گذرها براي عبور اين دسته از شهروندان و همچنين معرفي استانداردهاي اين فضاها به منظور سازگار کردن آنها براي حرکت ايشان و تطبيق فضاهاي ساخته شده موجود با نيازهاي آنان است که در اين زمينه مطالعاتي در مورد مشکلات معلولين براي عبور از گذرها و معرفي استانداردهايي براي طراحي آن مطرح شده‌ است.
روش: مطالعه حاضر يک مطالعه موردي است که به بررسي موانع عبور و مرور جانبازان و معلولين جسمي ‌-‌ حرکتي در خيابان چهارباغ اصفهان پرداخته‌ است.
نتيجه ‌گيري: در اين مقاله خيابان چهارباغ عباسي در شهر اصفهان به ‌عنوان يکي از خيابان‌ هاي اصلي و پر رفت و آمد اين شهر مورد بررسي و تحليل ميداني قرار گرفت که بيش ‌تر موانع و مشکلات افراد معلول در خيابان چهارباغ به شبکه معابر و مبلمان شهري باز مي گشت. موانع موجود در شبکه دسترسي پياده شهري و قطع ادامه حرکت راحت در مسيرهاي پياده، براي افراد مختلف مي ‌توانست دشواري ايجاد کند به ويژه براي افرادي که براي حرکت، به وسايل کمکي نياز داشتند.