سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: نخستین کنفرانس بین المللی تکنولوژی بتن

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمدرضا ملک محمد – کارشناس ارشد مهندسی زلزله، مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن
حسین اخلاقی – کارشناس ارشد مهندسی زلزله، انجمن مهندسی زلزله ایران

چکیده:

این مقاله به بررسی عملکرد لرزه ای یک مدرسه سه طبقه دارای سیستم مهاربندی می پردازد با استفاده از تحلیل استاتیکی غیرخطی و روش طیف ظرفیت، به ارزیابی عملکرد لرزه ای ساختمان بهسازی شده با دو نوع سیستم مقاوم باربر جانبی شامل مهاربند فلزی و دیوار برشی پرداخته و سرانجام با مقایسه دو روش بهسازی لرزه ای در نظر گرفته شده به این نتیجه می رسیم که به سه دلیل خصوصیات فنی طرح، ملاحظات معماری و هزینه ساخت، استفاده از دیوارهای برشی بتن مسلح پیرامونی، بهینه ترین ورش برای بهسازی لرزه ای ساختمان مورد نظر می باشد.