سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین کنگره ملی مخازن شکافدار و چالش های پیش رو، با نگاه ویژه به مخازن بزرگ کشور

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

عیسی نوبری – پژوهشکده تکنولوژی تولید جهاد دانشگاهی
ولی احمد سجادیان – شرکت نفت وگاز اروندان

چکیده:

درصد قابل ملاحظه ای از تولید نفت در کشورهای ص ادرکننده عضو اوپک، بخصوص ایران از مخازن شکافدار صورت می گیردمخازن شکافدار ایران متشکل از دو محیط کاملا متضاد ( سنگ مخزن با تخلخل زیادوتراوایی کم وشبکه شکافها با تخلخل کم وتراوایی زیاد )می باشد. همین امر سبب پیچیدگی فرآیندهای تولید در این گروه از مخازن شده است. اغلب این مخازن در ابتدای تولید با دبی بالا تولید می کنند ولی در ادامه دبی تولید دچار افت شدیدی می شود وضریب برداشت را در اینگونه مخازن پایین می آورد واین امر متاثراز تغییر مکانیزم تولید از حالت انبساط حجمی به ریزش ثقلی می باشد که از خصوصیات بارز مخازن شک افدار ایران است . حجم اولیه نفت درجا درایران بیش از ۶۰۰ میلیارد بشکه تخمین زده می شود . که بطور متوسط با توجه به ساختار ناهمگون مخازن ومکانیزم های پیچیده تولید آن،در ۲% آن قابل استحصال خواهد بود .دراین تحقیق سعی صورت ادامه روند گذشته،تنها ۰
شده است تا علل پایین بودن ضریب برداشت از مخازن کربناته شکافدار ایران مورد ارزیابی وروشهای بهینه تولید صیانتی براساس معیارهای نوین مهندسی مخازن ارائه گردید