سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سید مرتضی مرندی – استادیار بخش مهندسی عمران دانشگاه شهید باهنر کرمان
علی نخعی – دانشجوی دکتری عمران دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

عوامل مختلفی در ایجاد ترک و شکاف در دیوارها و سازه ساختمانها موثر می باشند که از جمله آنها می توان به عدم کفایت مصالح بکار برده شده، بارگذاری های بیش از حد مجاز و نشستهای نامساوی اشاره نمود. نشست های نامساوی در اثر توزیع غیر یکنواخت وزن، تغییر جنس و یا تورم خاک زیر پی ایجاد می گردد. در این مطالعه عوامل موثر بر بروز ترکها و شکافها در ساختمانهای مسکونی خانه های سازمانی بافت بلوچ ایرانشهر مورد بررسی قرار گرفته است. با توجه به اینکه پی اکثر این ساختمانها با ضریب اطمینان بالا طراحی و اجرا شده بودند (‌تمامی پی ها بصورت گسترده و ساختمانها یک طبقه بودند)، بررسی های اولیه تاثیر عوامل ژئوتکنیکی را که باعث ایجاد نشستهای نامساوی شده بود را نمایان می ساخت. جهت بررسی خاک زیر پی ها در حدود ۵۰ نمونه از نقاط مختلف تا عمق ۱۲ متری تهیه شدند. پس از طبقه بندی مشخص شد که خاک محل از نوع رسی با قابلیت تورم بالا می باشد. جهت تعیین پتانسیل تورم نمونه ها از دستگاه ادومتر استفاده شده است. مقایسه نتایج بدست آمده از آزمایشگاه با شرایط محل نشان می دهد در مواردی که سربار اعمال شده از طرف ساختمان کمتر از پتانسیل تورم بدست آمده در آزمایشگاه بوده، در دیوارهای ساختمان ترک ایجاد شده است.