سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سومین کنفرانس بین المللی مدیریت

تعداد صفحات: ۱۹

نویسنده(ها):

دکتر سید احمد بزاز جزایری – کارشناس ارشد برنامه ریزی و ارزشیابی آموزشی سازمان توسعه و نوسازی معاد

چکیده:

پروژه ارزیابی اثربخشی دوره های آموزشی و بهسازی با هدف بررسی و ارزیابی آموزشهای سازمانی برگزار شده (۱۳۷۵ تا۱۳۸۰) در شرکت ملی فولاد ایران انجام گرفته است. در این طرح پژوهشی مجمعا ۸۷ نفر از کارکنان شرکت شامل ۲۱ مدیر و ۶۶ کارشناس به عنوان نمونه های تحقیق حضور داشته اند. که نظرات آنان از طریق دو پرسشنامه جداگانه جهع آوری و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. در این طرح مجموعا ۱۲ سوال پژوهشی مطرح شده است. این سولات در سه دسته سولات مربوط به میزان اثربخشی آموزشی و عوامل مربوط به آن (افزایش دانش شغلی، بهبود نگرش شغلی و افزایش مهارت های شغلی)، سولات مربوط به متغیرهای تعدیل کننده( سمت نمونه های تحقیق، سطح تحصیلات، رشته تحصیلی و سابقه خدمت در شرکت) و سولات مربوط به نقاط قوت و ضعف برنامه های آموزشی و پیشنهادات برای افزایش اثربخشی برنامه های آموزشی شرکت طبقه بندی شده اند.