سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنفرانس مدیریت تکنولوژی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمدعلی بحرینی زارج – دبیرخانه ستاد ویژه توسعه نانوفناوری – بنیاد نخبگان توسعه فردا ایران
شهاب جوانمردی – دبیرخانه ستاد ویژه توسعه نانوفناوری – بنیاد نخبگان توسعه فردا ایران

چکیده:

رویکرد ایران به نانوفناوری در جهت تولید ثروت و افزایش رفاه ملی می باشد . لذا بخش خصوصی به عنوان اصلی ترین محمل برای تحقق سیاست های نانوفناوری کشور است . سوال اساسی این است که چگونه می توان بخش خصوصی را تشویق و ترغیب کرد که وارد حوزه نانو شده و در آن سرمایه گذاری نماید . یافتن پاسخ این سوالات جز با ارتباط مناسب با بخش خصوصی و ایجاد اعتماد در آنها امکان پذیر نبود لذا پروژه ای با عنوان » ارتباط با بخش خصوصی در حوزه نانوفناوری « در سال ۱۳۸۳ توسط بنیاد نخبگان توسعه فردا برای ستاد ویژه توسعه نانوفناوری انجام گردید . هدف این پروژه امکان سنجی ارتباط، ترویج، همکاری، جذب و جلب مشارکت بخش خصوصی در توسعه نانوفناوری بود . لذا سعی شد ضمن ارتباط با بخش خصوصی، فضای مناسبی جهت استفاده از تجربیات آنها با هدف بهینه سیاست ها و بهره گیری بهتر از فرصت ها ایجاد شود . لذا جلسات متعددی با صاحبان سرمایه و صنعت در بخش خصوصی برگزار شد و بعد از معرفی مختصری از نانوفناوری و ابعاد اقتصادی آن، نقطه نظرات مخاطبین جهت بهینه سازی رشد و توسعه نانوفناوری، مشکلات موجود، رفع آنها و ترغیب ورود بخش خصوصی به حوزه نانو بررسی گردید . فاز اول این پروژه در اسفند سال ۱۳۸۳ به پایان رسید . نتایج اولیه به دست آمده در این مقاله ارایه گردیده است