سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین کنفرانس نیروگاههای برق

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

منا مسعودی – شرکت مدیریت تولید نیروگاههای گازی خراسان
حسین اصغری فریاد – نیروگاه سیکل ترکیبی شیروان

چکیده:

دما و فشار هوای ورودی به کمپرسور توربین گار یکی از عوامل مهم و تاثیرگذار بر مشخصات عملکردی توربینهای گازی می باشد. راندمان، قدرت خروجی و مصرف سوخت از مشخصات مهم عملکردی سیکل توربین گاز هستند که مستقیماً از دما و فشار تاثیر می پذیرند. در این مقاله رفتار عملکردی توربینهای گازی نوعV 94.2نصب شده در هفت ساختگاه دماوند، سنندج، کرمان، اصفهان، شیروان، کازرون و پرند موسوم به طرح سی واحد آنسالدو از نقطهنظر تاثیر شرایط اقلیمی (دماو فشار) بر توان تولیدی، مصرف سوخت و راندمان (نرخ حرارت) مورد مطالعه و مقایسه قرار می گیرد