سال انتشار: ۱۳۷۰

محل انتشار: ششمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

احد کاظمی – دانشگاه علم و صنعت ایران
بهداد بیگلر – دانشگاه علم و صنعت ایران
محمد رهبر – دانشگاه علم و صنعت ایران
مصطفی قلم چی – مرکز تحقیقات نیرو

چکیده:

در این مقاله با طرح مختصر تئوریک مطلب تداخل حفاظت نیروگاه با شبکه به بررسی آمار و نمودارهای تعداد عملکرد نامطلوب رله های حفاظ تی ژنراتور، ترانسفورماتور ویست نیروگاه براساس وقوع خطا در خارج از ناحیه حفاظتی اشان برحسب نوع ر له و برحسب سال وقوع ا ین پد یده پرداخته شده است در ادامه به تجزیه و تحلیل تعداد تریپ ناخواسته واحدهای نیروگاه گازی براساس وقوع خطا در خطوط جانبی نیروگاه مزبور و همچنین تعداد تریپ ترانسفورماتورهای نیروگاه براساس وقوع خطاهای خارج از ناحیه حفاظتی اشان نظر شده است . در انتها، راه حلهای ممکن برای کاهش تداخل حفاظت نیروگاه گازی ری با شبکه ۲۳۰ کیلوولت اطراف آن و در نتیجه ا فزایش تولید و استمرار حضور نیروگاه در شبکه، مطرح می گردد