سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

ناصر مهردادی – دانشیار دانشکده محیط زیست ، دانشگاه تهران
زهرا رضوی – دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد ، رشته مهندسی محیط زیست، دانشگاه تهران
علی اکبر غزلی – کارشناس ارشد دفتر مدیریت مصرف ونظارت بر کاهش آب به حساب نیامده- شرکت مه

چکیده:

اطلاعات و داده‌های زیست‌محیطی در دهه‌های اخیر، بیانگر این واقعیت است که امروزه به دلایل رشد جمعیت و توسعه اقتصادی توجه به محیط زیست و منابع آب از حالت جنبی خارج شده و به موضوعی مهم و محوری تبدیل شده است.
در فاصله سال های۱۹۹۶تا ۲۰۰۰ کمیته بهره برداری انجمن بین المللی آب دو کارگروه در زمینههدررفت آب در سیستم های آب رسانی و شاخص های عملکردیمربوط به آن تشکیل داد. نتیجه تحقیقات دو کارگروه مذکور در قالب مقاله ای در دسامبر ۱۹۹۹ و راهنمای شاخص های عملکرد در سال ۲۰۰۰ انتشار یافت که حاصل آن تعاریف بین المللی ، محاسبات تحلیلی و نیز شاخص های عملکردی بوده است.
در این مقاله ابتدا به بررسی وضعیت و درصد آب به حساب نیامده کشور در ده سال اخیر و مقایسه آن با درصد آب به حساب نیامده در سایر کشورها پرداخته شده است ، سپس با مروری بر استانداردها و دستورالعمل IWA در مورد بالانس آب و معرفی شاخصILI(شاخص زیر بنایی نشت) ، این دستورالعمل برای شبکه آب موردی به کار گرفته شده و شاخص مورد نظر با شاخص های محاسبه شده در شبکه های دیگر مقایسه شده است.