سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: دومین همایش قیر و آسفالت ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

شهرام شیخ سندیانی – کارشناس ارشد عمران – راه و ترابری ، گروه مهندسین مشاور هراز راه

چکیده:

دوام و پایایی رویه های آسفالتی و قشرهای مختلف روسازی با اجرای درست طرحهای بهینه، ارتباط تنگاتنگی دارد. همواره در حین اجرای روشهای متداول دلایل متعددی را می توان بر شمرد که سبب بروز خرابی زودرس در قرهای روسازی می شود. این مشکل در خصوص روشهای جدیدتر که از پیشینه اجرایی و تجربی کمتری برخوردارند بیشتر است بطوریکه پیش از نیاز اجرای صحیح روشهای نوین، آموزش کادر اجرایی و نظارتی در جهت شناخت نحوه اجرا و کنترل کیفی بهینه است. محدودیت نسبی تجربه اجرایی مخلبوطهای بازیافت سرد درجا با کف قیر، عدم تمایز درست تفاوت ماهوی میان مخلوطهای بازیافت سرد درجا با کف قیر و مخلوطهای آسفالت گرم و یا سایر روشهای بازیافتی و عدم رعایت برخی نکات و موارد فنی در حین اجرا از جمله دلایل پیدایش و گسترش خرابیها در تعدادی از پروژه های اجرا شده بوده است که در این مقاله بطور موردی به نوع و دلایل بروز خرابیها پرداخته می شود.