سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش آینده پژوهی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمد علی بحرینی زارج – اندیشگاه تجاری سازی فناوری و توسعه – بنیاد توسعه فردا – خیابان کارگر شمالی – کوچه شهید اکبری – پلاک ۸

چکیده:

تامین منابع لازم تحقق سند چشم انداز، از مهمترین چالش های پیش روی کشور می باشد. تجاری سازیفناوری های نو از مهمترین راهکار تامین منابع سرمایه گذاری مردمی است. اندیشگاه تجاری سازی فناوری وتوسعه در یک مطالعه موردی به بررسی روند آینده تجاری سازی فناوری نانو در ایران و راهکارهای جذب، توسعهو فراگیر کردن فناوری نانو در میان بخش خصوصی پرداخت. و فعالیت های گسترده ای جهت ارتباط با بخشخصوصی صورت گرفت. مقاله حاضر نتایج به دست آمده از این مطالعه موردی می باشد. روش مطالعه مصاحبهآزاد با متخصصان و برگزاری جلسات ذهن انگیزی با بیش از پنجاه مدیر کسب و کار خوشنام در بخش خصوصیبوده است. شاخص انتخاب مدیران بر اساس عوامل خوشنامی آنها، میزان گردش پول شرکت آنها، علاقمندی آنهابه فناوری های نو و میزان دانش تخصصی صورت گرفت. تعدادی پانل متخصصان کسب و کار بخش خصوصی نیزبرگزار شد. نقش اندیشکده تجاری سازی فناوری به عنوان موسسه ای آینده نگر در تولید تصویری الهام بخش ومورد توافق گروه های ذی نفع بسیار موثر بود. روش های آینده نگاری تحرک جدیدی برای همکاری بین بخشخصوصی و دولتی به وجود می آورد که نمونه آن رویکرد شرکت هائی چون شرکت الیاف، شرکت جامعه، شرکتقشم ولتاژ، اتاق بازرگانی تهران به فناوری نانو می باشد.