سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین کنفرانس مکانیک سنگ ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

داود بهادربیگی – کارشناس معدن، شرکت ساختمانی کولهام
فرشید خدابنده لو – کارشناس معدن، دانشجوی کارشناسی عمران، شرکت ساختمانی کولهام

چکیده:

ساختگاه تونلهای سد خاکی نم رود در محیطی بسیار ناپیوسته و تکتونیزه شده واقع می باشد . در ابتدا با بررسی پیوسته فضای حفاری شده، برداشتهای مکرر، تهیه نقـشه هـای زمـین شناسـی و
ژئوتکنیکی اطلاعات لازم جمع آوری شده و با بررسی این داده ها، رفتار زمین قبل از حفاری با نرم افزارهای Udec و Flac که به ترتیب بر پایه اجزای مجزا و تفاضل محدود است، شبیه سازی شد و توسط خروجیهای حاصل از برنامه ، روش های اجرایـی و نگهـداری مناسـب بـا شـرایط محیطـی اتخاب گردید