سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

عباسعلی علی اکبری بیدختی – موسسه ژئوفیزیک، دانشگاه تهران، ایران.
اکرم شفیعی – موسسه ژئوفیزیک، دانشگاه تهران، ایران.

چکیده:

در یک لایه مرزی سیاره ای همگن افقی و شبه ایستا شارهای تلاطمی گرما و سرعت باد با افت و خیزهای دما و سرعت از طریق روابط شباهتی مربوط هستند. نظریه شباهتی برای محاسبه شارهای تلاطمی لایه سطحی به کار می رود. روابط همانندی برای منطقه مسطح در شرایط خنثی و پایدار و ناپایدار نه چندان قوی به روابط مونین-ابوکف معروفند. تعیین توابع همانندی(فرمول در متن اصلی) برای تعیین چینش قائم باد و دما بسیار حائز اهمیت است. بهترین آزمایشهای خرد مقیاس جهت تعیین توابع همانندی در کانزاس (۱۹۶۲) انجام شده و ضرایب ثابت توابع (فرمول در متن اصلی) تعیین شده است. در مطالعه حاضر نظریه همانندی در منطقه کویر مرکزی ایران توسط داده های یک برج هواشناسی به ارتفاع ۱۰۰ متر بررسی شده است و اعتبار این نظریه برای منطقه ای با توپوگرافی نه چندان هموار به کمک تعیین ثابت های توابع همانندی بررسی شده است. نتایج نشان می دهد که بین ثابتهای بدست آمده توسط داده های این برج و مقادیری که در آزمایش کانزاس ثبت شده تفاوت های اندکی وجود دارد.