سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: پنجمین کنفرانس بین المللی مدیران کیفیت

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

رضا دهقان – مشاور کمیته ارتقای کیفیت دانشگاه
سیدمهرداد محمدی – مشاور رییس دانشگاه در امور ارتقای کیفیت
ایرج حریرچی – عضو هیات علمی و معاون پشتیبانی دانشگاه

چکیده:

در دهه اخیر بحث توسعه سازمانی در صنعت بهداشت و درمان همچون سایر صنایع تولیدی و خدماتی، اهمیت ویژه ای یافته است و دلیل اهمیت این مسئله چیزی غیر از نقش و جایگاه نظامهای تندرستی در حفظ و ارتقای سطح سلامت جامعه نمی باشد.
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران، به عنوان نماد آموزش عالی کشور و با دارا بودن مراکز ارائه خدمات پزشکی تخصصی و فوق تخصصی به اقشار مختلف، در این مبحث جایگاه خاصی دارد و ارتقای کیفیت و بهبود خدمات حوزه های مختلف دانشگاه در راستای تحول و توسعه سازمان و ارتقای میزان رضایتمندی ذینفعان آن امری ضروری است.
در برنامه بهبود کیفیت در دانشگاه با در نظر گرفتن سیاستهای ارتقای کیفیت و بهبود خدمات دانشگاهی در سطح مدیریت دانشگاه،کمیته ارتقای کیفیت اقدام به پیاده سازی «چرخه آموزشی ارتقای کیفیت» در معاونت پشتیبانی و حوزه ریاست دانشگاه نموده و با ارائه آموزشهای تخصصی لازم در زمینه ارتقای فرآیند به ۹۰ نفر از مدیران، معاونین و کارشناسان ۹ واحد تابعه معاونت پشتیبانی و دفتر ریاست دانشگاه، تعداد ۴۴ زمینه بهبود کیفیت شناسایی گردید و از این میان تعداد ۳۳ پروژه مطالعاتی کارشناسی تعریف شد که با تعیین شاخصهایی چون زمان، هزینه و … نسبت به ارتقای عملکرد فرآیندها در این تعداد پروژه اقدام نمودیم و سپس به ارزیابی وضعیت قبل و بعد از بهبود و مقایسه و تحلیل داده هایحاصله پرداخته و در نهایتبهبود عملکرد فرآیندها و رضایتمندی پرسنل بعنوان مشتریان داخلی معاونت، حاصل گردید. در نتیجه این برنامه، تعداد ۱۸ پروژه بهبود، قطعی و در سازمان مرکزی دانشگاه تثبیت شدو علاوه برآن ۱۵ پروژه نیز در مرحله اجرای آزمایشی روند بهبود موفق و مطلوبی داشته اند که پس از تکمیل جمع آوری داده ها، در سازمان مرکزی دانشگاه تثبیت خواهند شد. لازم به ذکر است که در این برنامه،چرخه آموزشی ارتقای کیفیت شامل ۴ مرحله می باشد: الف) دوره آموزشی ارتقای فرآیند، ب) دوره بازآموزی ارتقای فرآیند، ج) مرحله مشاوره فنی و کارشناسی پروژه های ارتقاء، د) برگزاری سمینار ارائه نتایج برنامه بهبود کیفیت.
شایان ذکر است این برنامه از مرداد ماه ۸۰ آغاز و دیماه ۸۱ اتمام یافته است.