سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: نخستین کنفرانس بهسازی زمین

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مهدی خداپرست – دانشجوی دکتری رشته مکانیک خاک و پی دانشگاه تهران – کارشناس موسسه مهن
بدیل پهلوان – دانشجوی دکتری زمین شناسی مهندسی دانشگاه تربیت مدرس – کارشناس موسسه
علی فاخر – استادیار گروه مهندسی عمراه دانشگاه تهران – مشاور عالی موسسه مهندسی

چکیده:

در بسیاری از مناطق ساحلی کشور به خاکهای ریزدانه و سست برخورد می شود . از جمله این مناطق می توان به سواحل جنوبی استان خوزستان علی الخصوص بندر امام خمینی (ره) و نواحی اطراف آن اشاره کرد. یکی از مشکلات اصلی در احداث تأسیسات ساحلی در اینگونه خاکهای نرم و سست عدم باربری و نشست زمین می باشد . با توجه به گستردگی و اهمیت ساخت انواع سازه ها و تأسیسات در این مناطق ، بهسازی و اصلاح خاک اجتنا ب ناپذیر بوده چرا که همیشه امکان استفاده از پی سطحی یا عمیق وجود ندارد.این مقاله به تجربیات حاصل از اصلاح خاک در بندر امام خمینی (ره) با روش بارگذاری و بکارگیری زهکش قائم می پردازد . نخست مبانی تئوریک و روشهای محاسباتی مورد استفاده جهت طراحی پیش بارگذاری با زهکشهای ژئوسنتتیک بیان می شود . سپس روش عمل و نکات اجرایی مهم و تجربیات حاصل در این زمینه تشریح می گردد . همچنین نحوه رفتارسنجی و نتایج حاصل از آنها مورد اشاره قرار میگیرد.پس از اتمام پیش بارگذاری انواع آزمایشهای صحرایی جهت حصول اطمینان ازاثربخشی پیش با رگذاری و نحوه انتخاب آزمایشهای مناسب مورد بحث قرار گرفته و نتایج آنها با تئوریهای محاسباتی مقایسه می شود. از آنجا که در بسیاری از پروژه های ساحلی به خاکهایی مشابه خاک ریزدانه و سست بندرامام خمینی (ره) برخورد میگردد،نتایج حاصل از این مقاله به گونه ای بیان می شود که مورد استفاده مهندسان حرفه ای باشد.