سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: یازدهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

منصور رهسپار – دانشجوی کارشناسی ارشد بخش مهندسی مواد دانشگاه شیراز
محمدابراهیم بحرالعلوم – دانشیار بخش مهندسی مواد دانشگاه شیراز

چکیده:

در این تحقیق مورفولوژی و زبری سطح پوشش های چند لایه روی/ نیکل و نیکل/ روی با ضخامت کل ۸ میکرومتر مورد مطالعه قرار گرفت. پوشش های چند لایه روی نیکل با ضخامت کل ۸ میکرومتر متوسط تکنیک آبکاری الکتریکی دو حمامی ایجاد گردیدند. در ادامه بمنظور بررسی مورفولوژی، سطح نمونه ها توسط میکروسکوپ الکترونی روبشی مورد بررسی قرار گرفت. همچنین زبری سطح نمونه ها توسط دستگاه زبری سنجی سطح مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل ار بررسی مورفولوژی پوشش ها نشان می دهد که افزایش تعداد لایه ها در ضخامت کل یکسان باعث کاهش اندازه دانه در پوشش های چند لایه نیکل/ روی می گردد. همچنین در مورد پوشش های روی/ نیکل بجز در مورد پوش تک لایه نیکل، با کاهش ضخامت زیر لایه روی اندازه دانه پوشش کاهش می یابد. در هر دو مورد کاهش اندازه دانه پوشش سبب ابجاد یک پوشش متراکم و با کیفیت سطحی بهتر می گردد. نتایج حاصل از آزمون زبری سطح این موضوع را تایید می کند.