سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین همایش GIS شهری

تعداد صفحات: ۳۱

نویسنده(ها):

علی امینی – کارشناس ارشد مهندسی شهرسازی، سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهردا

چکیده:

شهر تهران با توجه به ضوابط شهرسازی و تعاریف جامعه شناسی به عنوان یک ابر شهر شناخته می شود. این شهر علاوه بر اینکه مرکز اقتصادی و پر جمعیت ترین شهر کشور می باشد در واقع مرکز سیاسی دولت جمهوری اسلامی نیز محسوب می گردد. تهران طی چند قرن گذشته سیر بسیار طولانی توسعه از یک ده کوچک به یک ابر شهر را طی نموده است. این توسعه باعث بوجود امدن امکانات زیادی برای کشور و شهروندان آن شده است، لیکن رشد بی رویه آن منجر به ایجاد بافتهای غیر همگن در سطح شهر شده و در نهایت آسیب پذیری گوناگونی را با توجه به نقش سیاسی،اقتصادیفرهنگیتهران و آسیب پذیری آن در مقابل سوانح طبیعی بخصوص زمین لرزه، می توان تصور نمود که اثرات مخرب زمین لرزه این شهر در تمام کشور تاثیرات منفی و نامطلوبی را به همرا ه خواهد داشت. در ضمن باید خاطر نشان ساخت که تقریبا به ندرت در جهان شهری به بزرگی و جمعیت تهران را ی توان یافت که تا این حد در معرض خطرات ناشی از زمین لرزه قرار داشته باشد. لذا با توجه به این مهم لازم است که مسئولین کشوری و به حصوص مسئولین مستقیم ابر شهر تهران درصدد یافتن روشهای مدون و قابل اجرا برای مدیریت بحرانهای طبیعی کشور باشند.