مقاله مطالعه ميداني تاثير طول دوره خشکي بر شاخص هاي توليد مثلي پس از زايمان در گاو هلشتاين که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۸۸ در ميكروبيولوژي دامپزشكي (پژوهشنامه دامپزشكي گرمسار) از صفحه ۳۵ تا ۴۰ منتشر شده است.
نام: مطالعه ميداني تاثير طول دوره خشکي بر شاخص هاي توليد مثلي پس از زايمان در گاو هلشتاين
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله دوره خشکي
مقاله شاخص هاي توليد مثلي
مقاله گاو شيري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محمدصادق مجيد
جناب آقای / سرکار خانم: ابراهيمي رامين
جناب آقای / سرکار خانم: قهري محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
با توجه محاسن و معايب وجود دوره خشکي و آثار مثبت و منفي آن بر سلامت دام، احتمال تاثير طول دوره خشکي بر شاخص هاي توليد مثلي در اين مطالعه مورد بررسي قرار گرفت. به همين منظور تعداد ۱۰۰ راس دام هلشتاين اصيل ماده شيري در يکي از دامپروري هاي صنعتي استان همدان در نظر گرفته شد. متغير مستقل طول دوره خشکي دام ها، متغير وابسته شاخص هاي توليد مثلي پس از زايمان بود و متغير هاي کنترل عبارت بودند از مقدار شير در اوج توليد، وزن دام در زمان تلقيح و تعداد زايش.
 از اين تحقيق نتيجه گيري شد، ميان طول دوره خشکي و شاخص هاي توليد مثلي مطالعه شده (-۱ فاصله زايمان تا اولين تلقيح،-۲  تعداد تلقيح به ازاي آبستني، روزهاي باز) در شرايط اين تحقيق رابطه آماري وجود ندارد  (p<0.05)ولي در تما مي شاخص هاي مطالعه شده تمايل به بهبود در گروه هاي با دوره خشکي کوتاه تر مشاهده شد.