مقاله مطالعه ميزان افسردگي، اضطراب و استرس در اعضاي خانواده آسيب ديدگان شيميايي سردشت که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در روانشناسي نظامي از صفحه ۱۳ تا ۲۰ منتشر شده است.
نام: مطالعه ميزان افسردگي، اضطراب و استرس در اعضاي خانواده آسيب ديدگان شيميايي سردشت
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله افسردگي
مقاله اضطراب
مقاله خانواده
مقاله آسيب ديدگان شيميايي
مقاله سردشت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: احمدي نوده خدابخش
جناب آقای / سرکار خانم: رشادت جو محمود
جناب آقای / سرکار خانم: كرمي غلامرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: تسليحات شيميايي اثرات مخرب جسمي و رواني بر افراد آسيب ديده مي گذارد، بر اين اساس مطالعه حاضر با هدف تعيين ميزان افسردگي، اضطراب و استرس در خانواده هاي افراد آسيب ديده شيميايي انجام شده است.
روش: شامل دو گروه، خانواده هاي افراد آسيب ديده جنگ افزارهاي شيميايي منطقه سردشت شامل همسران و فرزندان و افراد مشابه از شهروندان همان منطقه که تحت تاثير مستقيم اثرات حملات شيميايي نبوده اند به صورت تصادفي سيستماتيک وارد اين مطالعه شدند. اختلالات رواني شامل افسردگي، اضطراب و استرس با استفاده از مقياس DASS مورد بررسي قرار گرفت. آزمون آماري T و خي ۲ براي بررسي متغيرهاي مورد نظر استفاده شد.
نتايج: ميزان افسردگي، اضطراب و استرس در ميان همسران گروه مورد نسبت به همسران گروه شاهد و نيز ميزان اختلالات در ميان فرزندان دو گروه به طور قابل ملاحظه اي بيش تر است (همه موارد P<0.005). اما در داخل گروه مورد تفاوت چنداني بين مادران و فرزندان ديده نمي شود (P<0.05).
بحث: نتايج نشان دهنده وجود ميزان بالايي از علایم اختلالات روانشناختي، به ويژه اضطراب و افسردگي در بين اعضاي خانواده افراد آسيب ديده حملات شيميايي است. هر چند ساير مردم ساکن سردشت که تحت تاثير ساير آثار جنگ بوده اند نيز داراي ميزاني از علایم اضطراب و افسردگي هستند.