مقاله مطالعه ميزان كار و برخي شاخص هاي فيزيولوژيكي داوران نخبه فوتبال ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در المپيك از صفحه ۶۹ تا ۷۹ منتشر شده است.
نام: مطالعه ميزان كار و برخي شاخص هاي فيزيولوژيكي داوران نخبه فوتبال ايران
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله داوران نخبه فوتبال
مقاله ضربان قلب
مقاله لاكتات خون
مقاله ميزان كار

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ميردار شادمهر
جناب آقای / سرکار خانم: قراخانلو رضا
جناب آقای / سرکار خانم: مبهوت مقدم توحيد
جناب آقای / سرکار خانم: صادق پور بهرام

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از این پژوهش مطالعه ميزان كار (مسافت پيموده شده) و برخي شاخص هاي فيزيولوژيكي شامل ضربان قلب و غلظت لاكتات خون داوران نخبه فوتبال در نيم فصل اول رقابت هاي ليگ برتر سال ۸۷-۸۶ کشور بود. براي اين منظور ۱۰ داور بين المللي و ملي نخبه ليگ برتر فوتبال، با ميانگين سن ۳۵٫۵±۳٫۹۷ سال، قد ۱۸۰٫۱±۴٫۴۸ سانتي متر، وزن ۷۸٫۱۸±۸٫۴ كيلوگرم، شاخص توده بدنی ۲۳٫۹۸±۱٫۵۳ کیلوگرم بر مجذور قد، چربي بدن ۱۹٫۳۸±۵٫۴۱ درصد، غلظت لاكتات پايه ۱٫۸۳±۰٫۴۹ ميلي مول/ ليتر و حداكثر اكسيژن مصرفي ۴۸٫۲۷±۵٫۴۱ ميلي ليتر به ازاي هر كيلوگرم از وزن بدن پیش از شروع رقابت ها به صورت غیر تصادفی انتخاب شدند. آزمون ها شامل اندازه گيري ميزان كار، ضربان قلب و سطح لاكتات در نيمه اول و دوم مسابقه بود. تجزيه و تحليل یافته ها با استفاده از آزمون تی زوجي تفاوت معناداري بين ميزان كار ومقادیر لاکتات داوران در نيمه اول و دوم نشان نداد (P>0.05). همچنين، بين میانگين ضربان قلب داوران در نيمه اول و دوم تفاوت معناداري مشاهده نشد (P>0.05). با توجه به اينكه پاسخ های فیزیولوژیکی و مسافت پیموده شده توسط داوران فوتبال متاثر از عوامل مهمی نظیر؛ میزان کار بازیکنان، سطح، شدت و سرعت رقابت ها است؛ یافته های پژوهش مبین این است که داوران نخبه فوتبال كشور در معرض يك فشار فیزیولوژیکی و عملکردی تقريبا يكنواختي در دو نيمه مسابقه قرار دارند هر چند از ضربان قلب بالايي نسبت به ميزان كار انجام شده برخوردار هستند.