مقاله مطالعه ميسل هاي کازئين در شيرخام با مقادير مختلف سلولهاي پيکره اي با استفاده از ميکروسکپ الکتروني نگاره اي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در مجله علوم و صنايع غذايي از صفحه ۱ تا ۷ منتشر شده است.
نام: مطالعه ميسل هاي کازئين در شيرخام با مقادير مختلف سلولهاي پيکره اي با استفاده از ميکروسکپ الکتروني نگاره اي
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سلول پيکره اي
مقاله شيرخام
مقاله ميکروسکپ الکتروني نگاره اي
مقاله ميسل کازئين

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مصلحي شاد مريم
جناب آقای / سرکار خانم: عزت پناه حميد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بيماري ورم پستان موجب افت کيفيت شيرخام مي شود و فعاليت پروتئوليتيک بيشتري را در شير حاصل از دام مبتلا به ورم پستان در پي دارد. تا کنون گزارشي در خصوص تاثير سلامت دام بر ريزساختار ميسل کازئين منتشر نشده است، بنابراين پژوهش حاضر با هدف تعيين تاثير شمار سلولهاي پيکره اي بر ابعاد و ريزساختار ميسل هاي کازئين در شيرخام صورت گرفت. به اين منظور نمونه هاي شيرخام با تعداد سلولهاي پيکره اي پایین (کمتر از ۲۰۰ هزار)، متوسط (بين ۲۰۰ تا ۸۰۰ هزار) و بالا (بيش از ۸۰۰ هزار سلول در ميلي ليتر) از کارتيه دامهاي شيري تهيه گرديد و پس از آماده سازي، به وسيله ميکروسکپ الکتروني نگاره اي مورد مطالعه قرار گرفتند. نتايج حاصله نشان داد که اندازه ميسل کازئين در دام مبتلا به بيماري ورم پستان تغيير مي نمايد و تفاوت قابل ملاحظه اي بين ريزساختار ميسل کازئين در نمونه هاي شير با شمار سلولهاي پيکره اي بالا و پایین وجود دارد. متوسط قطر ميسل ها در نمونه هاي با سلولهاي پيکره اي متوسط و بالا به طور قابل ملاحظه اي کاهش مي يابد و تصاوير ميکروسکپ الکتروني نگاره اي نشان مي دهد که تمايل به متجمع شدن در نمونه هاي شير به غير از نمونه هاي با تعداد سلول پايين، به خصوص در نمونه شير با سلولهاي پيکره اي بالا به طور قابل ملاحظه اي افزايش مي يابد. به نظر مي رسد مهمترين عامل هيدروليز کازئين ناشي از افزايش فعاليت آنزيم هاي پروتئوليتيک مانند پلاسمين و آنزيم هاي ليزوزومي نظير الاستاز، کاتپسين B، کاتپسينD، کاتپسين G به ويژه در شير با شمار سلولهاي پيکره اي بالاست، که مي تواند موجب کاهش اندازه و افزايش تمايل به تجمع ميسل هاي کازئين در شير دام مبتلا به بيماري ورم پستان شود. به علاوه ممکن است به عوامل ديگري همانند توانايي کمتر سنتز شير و دافعه فضايي و الکترواستاتيک پایین تر بين ميسل هاي کازئين نيز در اين زمينه اشاره داشت.