سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: سومین همایش موتورهای درونسوز

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

حمید خرسند – مرکز تحقیقات شرکت ساپکو، دانشگاه صنعتی شریف
سید محمد حبیبی – مرکز تحقیقات شرکت ساپکو
حسین یوزباشی زاده – دانشگاه صنعتی شریف
حمید رحمانی سراجی – مرکز تحقیقات شرکت ساپکو

چکیده:

فرآیند متالورژی پودر و جاذبه های کم نظیر آن در مقایسه با سایر فرآیندها بویژه در تیراژهای تولید بالا و خصوصا در کاربردهای تحت بارهای چرخه ای روز به زور گسترش یافته و محققین را بر آن داشته است که با پژوهش های دامنه دار و گسترده به دنبال بهینه سازی خواص مکانیکی خصوصا استحکام خستگی این نوع قطعات با تغییرات ریز ساختاری باشند. در این پژوهش با تغییر شرایط تولید نظیر ترکیب شیمیایی و فشار پرس موفق به ایجاد ریزساختارهای غیر همگن متالورژیکی گردیده ایم و در بازه تخلخلی ۷ تا ۱۵ درصد که مشتمل بر نمونه های حاوی تخلخل های بسته و باز می باشند، به تعیین استحکام خستگی فولادهای مذکور پرداختیم. در این تحقیق و جهت تعیین مکانیزم و اندازه بحرانی مکانهای مستعد در جوانه زنی ترک خستگی و همچنین تعیین مسیر اشاعه ترک خستگی و نقش فازها و تخلخلهای حاضر در مسیر ترک و نهایتا مطالعه ریز ترک های ایجاد شده در حین فرآیند خستگی از میکروسکوپ های نوری و الکترونی روبشی (SEM) استفاده گردیده است و نتایج دریافتی مبین افزایش استحکام خستگی با حضور نیکل بواسطه ایجاد فاز با چقرمگی بالای آستنیت در ریز ساختار و توقف شاخه های ترک ایجاد شده در چنین فازهایی می باشد.