سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: بیست و ششمین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

مرتضی مددی مهر – کارشناسی ارشد زمین شناسی اقتصادی واحد تهران شمال
دکتر ایرج رسا – دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده:

کانسار سرب رضا آباد از جمله ذخایر سرب با میزبان کربناته متعلق به ذخایر تیپ دره می سی سی پی است که در منتهی الیه شمال شرق کمربند کانه زایی سرب و روی شمال سمنان، در تشکیلات کربناته کرتاسه بالائی جای گرفته است. کانه زایی به دو دسته کلی قابل تقسیم است:۱) کانه زایی سولفیدی(اولیه) اساسا شمال گالن و ندرتا اسفالریت و پیریت.۲) کانی های ثانویه(اکسیدان) شامل سروزیت، آنگلزیت، اکسیدها و هیدروکسیدهای آهن در کنار کلسیت. باتوجه به پایدار بودن کلسیت به هنگام ته نشست سولفیدی و مطالعه حرارت سنجی سیالات درگیر، فرایند ته نشست سولفیدی در نتیجه اختلاط سیال کانه دارد بایک سیال غنی از گوگرد احیایی رخ داده است. آنالیز عنصری نهشته های کربناته میزبان به روش جذب اتمی، نشان می دهد که غلظت سرب و روی در این سنگ ها در مقایسه با استاندارد آن بسیار بالا بوده و تمرکز بالائی را نسبت به میزان کلارک نشان می دهد. با توجه به نبود کانه زایی در توالی آهکی قدیمی تر(تشکیلات لار) و محدود بودن آن به بخش مشخصی از نهشته های کربناته میزبان، میتوان بیان داشت که منشا عناصر کانهزا از نوع درون حوضه ای (Intrabasinal) می باشد، به گونه ای که با افزایش ضخامت رسوبات در حوضه رسوبی کرتاسه بالائی، دما و فشار افزایش می یابند و در نتیجه آبهای سازندی(آبهای بین منفذی) به صورت محلول های داغ و پرفشار از طریق نقاط کم فشار چون گسل ها که حاصل رخدادهای تکتونیکی(احتمالا لارامید) می باشند، به سمت بالا حرکت کرده، این عناصر را از درون خود نهشته های میزبان شسته و در شرایط فیزیکوشیمیایی مناسب به صورت سولفید نهشت می دهد.