سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دوازدهمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

فرامرز سپری – برق منطقه ای گیلان -دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
حیدرعلی شایانفر – دانشگاه علم وصنعت

چکیده:

سواحل دریای خزرورشته کوه البرزشرایط ویژه آب وهوایی رابرای استانهای شمالی کشورایجادنموده است و تجهیزات شبکه های توزیع تحت تاثیر شرایط خاص آب وهوایی قراردارند بعنوان نمونه آمارو اطلاعات منبعث ازواقعیات موجود نشان می دهد که هرساله تعدادمتنابهی ازترانسفورماتورهای توزیع درشمال کشور بعلل مختلف معیوب شده و درپی آن مبالغ هنگفتی صرف تعویض و تعمیرآنها شده است که اگر خسارت ناشی ازعدم فروش برق به مشترکین و کاهش تولیددرصنایع و کشاورزی و همچنین آثارسوجانبی آنرامورد ارزیابی قراردهیم این خسارات بسیارچشمگیرخواهد شد فلذا با توجه به این نکته عللهایی که باعث معیوب شدن ترانسفورماتورتوزیع میگردند عملاامکان بهره برداری ازترانسها را درطول عمر تعیین شده ازسوی سازندگان میسرنمی سازد وهمین امرباعث کاهش طول عمرو مدت بهره دهی این جزاساسی شبکه توزیع می گردد مطالعه و شناخت اثرشرایط جغرافیایی برترانسها می تواند شرکتهای توزیع را درزمینه سفارش تجهیزات و نصب و بهره برداری یاری دهد لذادراین مقاله جهت شناخت علت سوختن ترانسفورماتوریهای توزیع ما بعنوان منطقه نمونه استان گیلان را درنظرگرفتیم و با بررسی آماری یک دوره ۵ ساله و نمونه ای ۵ دستکاه ترانسهای سوخته مربوط به یک سال هرسال به طورمتوسط۲۰ دستگاه ترانس معیوب می گردد بااقداماتی ازقبیل انجام تستهای عایقی و روغن بازدیدمطالعه درمحل حادثه وکارگاه تعمیرات ترانس و … به عوامل تاثیرگذلراشاره خواهد شددرپایان باطبقه بندی دوشرایط نتایج ارائه گردید که با عنایت به شرایط اقلیمی یکسان قابل تعمیم به کل منطقه شمال کشور میباشد .