سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: ششمین کنفرانس سالانه دانشجویی مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

سیده کبری اسدی یوسف آباد – دانشجوی کارشناسی ، دانشگاه یاسوج ، دانشکده فنی و مهندسی

چکیده:

این مقاله به میزان انرژی جذب شده یک کلکتور صفحه ای در محل جغرافیایی شهر شیراز در سه حالت قرارگیری کلکتور بصورت موازی با سطح زمین ، شیبدار غیر چرخان با شیبی برابر با عرض جغرافیایی محل و رو به جنوب و شیبدار با افزودن کنترلر حلقه بازی برای چرخاندن مناسبت کلکتور در گستره شرقی – غربی با یکدیگر مقایسه شده اند. نتایج حاصل نشان از افزایش میزان جذب انرژی برابر کلکتور کنترل شده نسبت به موارد غیر چرخان به میزان ۲۰ تا ۳۰ درصد دارد که به لحاظ اقتصادی می تواند مورد توجه باشد.