سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس اپتیک و فتونیک ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

خالد سعیدی – گروه فیزیک دانشکده علوم دانشگاه کردستان
گلاله غفوری – گروه فیزیک دانشکده علوم دانشگاه کردستان

چکیده:

با استفاده ازمعیار نگوتیویتی درجه درهم آمیختگی برهم کنش اتم دوترازی با با میدان کوانتیزه الکترومغناطیسی که توسط یک ها میلتونی غیر هرمیتی توصیف می شود را بررسی می کنیم و نشان می دهیم که نگتیوینی غیرصفر است یعنی درهم آمیختگی وجود دارد این مطلب ثابت می کند که یک برهمکنش غیرهرمیتی می تواند قابل آشکارسازی است .