سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین سمینار ملی مهندسی سطح و عملیات حرارتی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

نیما پیرایش – گروه مکانیک، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
منوچهر تیموری – گروه مکانیک، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
حمید خرسند – گروه مکانیک، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
مجید احمدی – دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه تهران

چکیده:

در این تحقیق، میکروساختار حاصل از فرآیند نیتراسیون در محیط مذاب غیر سیانوری روی فولاد زنگ نزنAISI-316 در محدوده دمایی ۵۸۰-۴۸۰درجه سانتیگراد مورد بررسی قرار می گیرد . این حمام ها بر پایه سیانات ها وکربناتهای فلزات قلیایی و قلیایی خاکی می باشند. تصاویر میکروسکوپی بیان گر تشکیل نیتریدهای کروم در لایه سطحی می باشد. افزایش ضخامت لایه نیتریدی با دما و زمان نیتراسی ون مشاهده گردید . نتایج نشاندهنده وجود رابطه ای پارابولیک میان ضخامت لایه نیتریدی و زمان نیتراسیون می باشد . همچنین نمونه های نیتراسیون شده جهت تعیین و بررسی فازهای تشکیل شده، تحت آزمایش الگوسنجی پراش اشعه X قرار گرفتند که تشکیل فازهای Fe2-3N ، Fe4N و Cr2N روی سطح مشاهده شد . اندازه گیری های میکروسختی نشاندهنده سختی بالا به میزان تقریبی ۱۳۰۰HV در سطح قطعات نیتریده شده می باشد.