سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: هفتمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

فرناز السادات شوشتریان – بخش زمین شناسی، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی
محمدحسین آدابی – بخش زمین شناسی، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی

چکیده:

نهشته های کربناته سازند آسماری در برش تنگ گل ترش، واقع در ۳۲ کیلومتری جنوب شرقی شهرستان مسجد سلیمان و باضخامت ۳۲۰ متر، از آهکهای کرم – قهوه ای ، همراه با میان لایه هایی از شیل و مارن تشکیل شده است. سن تشکیلات اسماری ، الیگومیوسن می باشد.
بامطالعه ۱۲۹ عدد مقطعنازک، تعداد ۱۱ میکروفاسیس شناسایی شده است. این رخاسهر ها به محیطهای رسوبی دریایی باز (open Mrgine) ، سد (Bar) ، مرداب (Logoon)و پهنه کشندی (Tidal Flat) مربوط می باشند.
ایزوتوپهای پایدار اکسیژن در این سازند بهترتیب بین ۳/۱۲۲- تا ۱/۴۴۴، و ایزوتوپ کبن بین ۰/۶۲۸- تا ۲/۵۳۴ در تغییر است.
ایزوتوپهای پایدار اکسیژنو کبن یک روند دیاژنز متائوریکی (inverted J trend) را نشان می دهد . محدوده دمای قدیمه در حوضه مذکور، بر اساس سنگین ترین ایزوتوپ اکسیژن ۱۸ (معادل +۱/۴۴% PDB) ، ۱۴ درجه سانتیگراد تعیین شده است. ایزوتوپهای سنگین اکسیژن ، بر یک مینرالوژی اولیه کلسیتی دلالت دارد. ای تغبیر و تفسیر با قرارگیری نمونه های از ایزوتوپهای اکسیژن ، در محدوده کربناتهای کلسیتی مناطق معتدله (TEMPERATE) استرالیا تایید می شود.