سال انتشار: ۱۳۷۹

محل انتشار: چهارمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

مهدی نجفی – گروه زمین شناسی دانشگاه فردوسی مشهد
سیدرضا موسوی حرمی – گروه زمین شناسی دانشگاه فردوسی مشهد
محسن یزدان پناه – گروه زمین شناسی دانشگاه فردوسی مشهد
میترا جنتی جهرمی – گروه زمین شناسی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

سازند چمن بید به سن باژوسین پسین-آکسفوردین پیشین در حوضه ی کپه داغ، به علت اینکه احتمالاً سنگ منشأ گاز خانگیران است، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در این مطالعه، به منظور شناسایی رخساره های سنگی و تفسیر محیط رسوبگذاری سازند چمن بید، دو برش در شمال شرق مشهد بررسی و با برش الگو مقایسه شد. سازند چمن بید در مناطق مطالعه شده عمدتاً از مارن آهکی، آهک های فسیلدار و آهک های آنکوییدی متوسط لایه و بین لایه های شیل به رنگ خاکستری تیره تا سیاه تشکیل شده است. در این بررسی، ۱۰ رخساره ی سنگی تشخیص داده شد و با توجه به ویژگی های رخساره ای، یک دریای برقاره ای که در قسمت های کم عمق تر به صورت جزایر سدی و فلات لاگونی در می آید، به عنوان محیط رسوبی این سازند پیشنهاد می گردد. همچنین به کمک فسیل های میکروسکوپی یافت شده، سن سازند چمن بید در شمال شرق مشهد کالووین-آکسفوردین زیرین تعیین و ستون چینه شناسی با برش الگو مقایسه گردید.