سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

هرمز قلاوند – دانشجوی دکتری زمین شناسی ، دانشگاه شهید بهشتی
احمد شمیرانی – عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی
عباس صادقی – عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی
محمدحسین آدابی – عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی

چکیده:

سازند سروک در تاقدیس کمستان واقع در ٤٥ کیلومتری شمال غرب شهر ایذه از حوضه زاگرس متشکل از ٦٠٨ متر توالی سن گهای کربناته ضخیم تا متوسط لایه رودیس تدار و چرت دار است. به منظور تشخیص میکروفاسی سها و تفسیر محیط رسوبی این واحد ، تعداد ٤١٢ مقطع نازک مورد مطالعه قرارگرفت که با استاندارد فلوگل و ویلسون مطابقت داد هشدند.
در مجموع تعداد ٨ میکروفاسیس مربوط به کمربند رخسار های لاگون (A1,A2) سدی (B1, B2, B3)و دریای باز (C١ ،C٢ ،C٣) شناسائی گردید و بر مبنای اطلاعات حاصل از مقاطع نازک ، محیط رسوبگذاری سازند سروک درمنطقه مورد مطالعه رمپ کربناته تشخیص داد هشد.