سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

امیر اثنی عشری – دانشگاه تهران، دانشکده علوم، گروه زمین شناسی
داریوش اسماعیلی – دانشگاه تهران، دانشکده علوم، گروه زمین شناسی
حسین رحیم پوربناب – دانشگاه تهران، دانشکده علوم، گروه زمین شناسی
عباس امینی فضل – شرکت آلومینای ایران

چکیده:

کانسار بوکسیت جاجرم ( شمال شرق ایران ) بزرگترین کانسار بوکسیت د یاسپوری ایران است که به صورت یک کانسار استراتیفرم بین دو سازند الیکا و شمشک قرار گرفته است . این کانسار از پایین به بالا از چهار بخش کائولینیت پایینی، بوکسیت شیلی، بوکسیت سخت و کائولینیت بالایی تشکیل شده است، موضوع اصلی این مطالعه بررسی ژئوشیمی عناصر نادر خاکی و توزیع آنها در بخش بوکسیت سخت این نهشته می باشد، بعلاوه حضور احتمالی کانیهای محتوی عناصر نادر خاکی با استفاده از ضرایب همبستگی بین این عناصر با سایر عناصر مورد بررسی قرار گرفته است . در نمودارهای نرمال شده کندریتی عناصر نادر خاکی در بخش بوکسیت سخت، عناصر Ce و ) Eu بخصوص عنصر ) Ce رفتار متفاوتی را نسبت به سایر عناصر از خود نشان داده و به ترتیب آنومالی های مثبت و تا حدودی منفی را از خود نشان می دهند . علت این مسأله را می توان به حضور این عناصر با ظرفیت های متفاوت نسبت به سایر عناصر نادرخاکی در بخش بوکسیت سخت نسبت داد بطوریکه Ce با ظرفیت +۴ و Eu نیز تا حدودی با ظرفیت +۲ وارد ساختمان کانیها شده است . نسبت La/Y نیز در بخش بوکسیت سخت نشان دهنده شرایط اسیدی حاکم بر این بخش از نهشته می باشد که به موجب آن احتمالاً عناصر نادر خاکی موجود در این قسمت تا حدودی شسته شده و در بخشهای تحتانی، ته نشین شده اند