سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی بتن و توسعه

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مرتضی زاهدی – استادیار دانشکده مهندسی عمران دانشگاه علم و صنعت
رضا عباس نیا – دانشیار دانشکده مهندسی عمران دانشگاه علم و صنعت
مصطفی برقی – عضوهیئت علمی دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی خواجه نصیرطوسی

چکیده:

قریب به اتفاق مدلهای موجود نشانه خسارت (Damage Index)با فرض رفتار خمشی اعضاء بتن آرمه تدوین و توسعه یافته اند و هیچکدا م از این مدلها بصورت مستقل، انهدام برشی ستونهای بتن آرمه را که عامل خرابی تعداد قابل ملاحظه ای از ستونها در زلزله های گذشته بوده مورد توجه قرار نداده اند . در ارزیابی ساختمانهای موجود پیش بینی انهدام برشی ستونها از اهمیت بالائی برخوردار است. در این تحقیق با استفاده از نتایج آزمایشات بارگذاری جانبی بر روی تعداد قابل ملاحظه ای ستون بتن آرمه نشانه خسارت جدیدی پیشنهاد شده است که با دقت قابل قبول انهدام برشی ستونهای بتن آرمه را به صورت مستقل پیش بینی می نماید.