سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۷

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

حسن سبزیان – گروه شیمی، دانشگاه اصفهان
ریحانه اشرفی – پژوهشکده علوم نانو، پژوهشگاه دانشهای بنیادی، تهران

چکیده:

در این مطالعه به معرفی و بررسی خواص و رفتار گروهی از مولکولهای آلی پرداخته ایم که میتوانند به عنوان نقطه های کوانتومی مولکولی استفاده شوند. این ساختارها شامل یک حلقه بنزنی پرشاخه با شاخه های استیلنی هستند که انتهای این شاخه ها به گروه های انتهایی H ، CH3،C(CH3)3 و C(SiH3)3 متصل شده اند. این کلاهک ها به منظور منزوی ساختن سامانه π مولکول از محیط شیمیایی و فیزیکی اطراف طراحی شده اند. با استفاده از روش محاسباتی تابعی چگالی در سطح UB3LYP و با مجموعه پایه* G 6-31 ، ، اثر طول شاخه ها و نوع کلاهک بر خواص مشخصه نقطه کوانتومی مورد مطالعه قرار گرفته است.