سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: چهارمین کنفرانس شکل دهی فلزات و مواد ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمد صدیقی – استادیار مهندسی مکانیک دانشگاه علم و صنعت ایران -دانشکده مهندسی مکا
ادوین گلستانیان – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک دانشگاه علم و صنعت ایران -دانشکد
محمد هنرپیشه – دانشجوی دکترا مهندسی مکانیک دانشگاه علم و صنعت ایران -دانشکده مهندس

چکیده:

از مشکلات عمده در نورد ورق های دولایه خمش ورق به سمت بالا یا پایین است که بررسی پارامترهای موثر بر انحناء ورق جهت حذف یا کاهش آن ضروری می باشد. در این مقاله نورد نامتقارن ورق دو لایه شبیه سازی المان محدود شده و اثر پارامترهای موثر در حذف یا کاهش انحناء ورق مورد بررسی قرار گرفته است. در ابتدا جهت روشن شدن صحت عملیات، نورد ورق دو لایه بصورت دوبعدی شبیه سازی المان محدود شده و با نتایج تجربی مقایسه شده است. سپس تاثیر پارامترهای مختلف از قبیل نسبت ضخامت لایه ها، نسبت شعاع غلتکها و نسبت سرعت دورانی غلتکها بر انحناء ورق بدست آمده است. مشاهده شده که برای نسبتی از ضخامت لایه ها، نسبتی از شعاع غلتکها و سرعت دورانی غلتک را می توان بدست آورد که انحناء ورق صفر و یا کاهش یابد. در پایان نیر نتیاج کلی بدست آمده از نورد ورقهای دولایه مورد بررسی قرار گرفته است.