مقاله مطالعه نيازها، انگيزه ها و مشاغل مناسب زنان در بخش هاي دولتي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در زن در توسعه و سياست (پژوهش زنان) از صفحه ۲۱۱ تا ۲۳۶ منتشر شده است.
نام: مطالعه نيازها، انگيزه ها و مشاغل مناسب زنان در بخش هاي دولتي
این مقاله دارای ۲۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اشتغال
مقاله انگيزه
مقاله بخش هاي دولتي
مقاله زنان
مقاله نيازها

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: دانش عصمت

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف اين پژوهش؛ تعيين نيازها، انگيزه ها و شناخت مشاغل مناسب زنان است. روش پژوهش، ارزش يابي است. بدين منظور از دو جامعه آماري ۷۶۲ نفر به صورت تصادفي از ميان زنان شاغل در بخش هاي دولتي و ۲۰۰ نفر از ميان صاحب نظران در دست رس استفاده مي شود. ابزارهاي پژوهش، دو پرسش نامه محقق ساخته است. يافته ها نشان مي دهد كه از ديد زنان شاغل اين پژوهش، براي ايجاد شرايط مطلوب و بالا بردن انگيزه مشاركت زنان بايد به نيازهاي زيستي، رواني و اجتماعي آن ها توجه جدي شود. از ديد صاحب نظران اين پژوهش، براي اشتغال زنان هفت رسته شغلي كاملا مناسب، يازده رسته شغلي نسبتا مناسب و شش رسته شغلي نامناسب هستند. ۹۵٫۹۲ درصد از صاحب نظران به دلايلي مانند استفاده از نيروي عظيم زنان در توسعه كشور، با اشتغال زنان موافق و ۴٫۰۸ درصد آن ها -آن هم فقط مردان- به دلايلي نظير محروم شدن فرزندان از حمايت عاطفي مادر، مخالف اشتغال زنان هستند.
نتيجه گيري: توجه به نيازها و خواسته هاي منطقي زنان و تخصيص مشاغل مناسب با طبيعت و روحيات زنان باعث افزايش انگيزه و ارتقاي كمي و كيفي اشتغال آن ها مي شود.