مقاله مطالعه نيازهاي اطلاعاتي کاربران نابينا و کم بيناي شهر کرمان و ميزان بهره گيري آن ها از خدمات کتابخانه اي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در تحقيقات اطلاع رساني و كتابخانه هاي عمومي (پيام كتابخانه) از صفحه ۱۲۹ تا ۱۴۹ منتشر شده است.
نام: مطالعه نيازهاي اطلاعاتي کاربران نابينا و کم بيناي شهر کرمان و ميزان بهره گيري آن ها از خدمات کتابخانه اي
این مقاله دارای ۲۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کتابخانه هاي کرمان
مقاله نابينايان
مقاله کم بينايان
مقاله نيازهاي اطلاعاتي
مقاله خدمات کتابخانه اي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نوشين فرد فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: رضوي يلدا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: هدف اين پژوهش، مطالعه نيازهاي اطلاعاتي کاربران نابينا و کم بيناي شهر کرمان و ميزان بهره گيري آن ها از خدمات کتابخانه اي است.
روش: روش پژوهش پيمايشي-توصيفي و جامعه پژوهش کاربران نابينا و کم بيناي عضو کتابخانه هاي دانشگاهي و عمومي شهر کرمان است که شامل ۵۵ کاربر و ۱۳ کتابخانه مي باشد. ابزار گردآوري داده ها پرسشنامه است. بدين منظور دو پرسشنامه جداگانه براي کاربران نابينا و کم بينا و مديران کتابخانه ها طراحي گرديد.
يافته ها: يافته هاي پژوهش حاکي از آن است که بيش ترين منبع مورد استفاده کاربران نابينا و کم بينا، منابع گويا (۶۴ درصد) و منابع بريل (۴۲ درصد) مي باشد. متاسفانه درصد بسيار کمي از کاربران از منابع الکترونيکي استفاده مي نمايند. همچنين از تجهيزات و فن آوري ها در حد بسيار کمي در کتابخانه ها استفاده مي شود. ۹۰ درصد کاربران نابينا و کم بينا منابع کتابخانه ها را کافي ندانسته اند. ۸۰ درصد کاربران نقش کتابخانه در رفع نيازهاي اطلاعاتي خود را در حد متوسط و پايين تر از آن دانسته اند. اکثر کاربران نابينا و کم بينا (۷۸ درصد) اظهار داشتند که از راهنمايي کتابداران در دسترسي به اطلاعات مورد نياز برخوردار بوده اند.
اصالت/ارزش: نتايج اين پژوهش مي تواند مسوولان و دست اندرکاران را در برنامه ريزي جهت فراهم نمودن امکانات و فن آوري هاي اطلاعاتي براي ارايه خدمات خاص به نابينايان در کتابخانه ها ياري نمايد. اين مقاله همچنين ضمن تاکيد بر اشتراک منابع ويژه نابينايان در کتابخانه هاي عمومي و ايجاد نظام همکاري بين کتابخانه اي، تاسيس شبکه ملي اطلاع رساني نابينايان توسط نهاد کتابخانه هاي عمومي کشور با همکاري کتابخانه ملي ايران را راه حلي اساسي جهت دسترسي نابينايان به گستره وسيعي از منابع اطلاعاتي مي داند.