سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: چهارمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

اسفندیار انصاری رنانی – استادیار دانشگاه یزد
مجید جوهری – دانشیار دانشگاه صنعتی امیرکبیر
مهرداد عابدی – استاد دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

خصوصیات الکتریسیته ساکن الیاف از مدتها قبل مورد توجه دانشمندان قرارگرفته است برخی از این خصوصیات باعث خلل درمراحل تولید گردیده و برخی دیگر سبب بوجود آمدن روشهای جدید و ثبت اختراع متعددی شده است باردار شدن الکترواستاتیکی یک پدیده سطحی است نظر به اینکه الیاف دارای نسبت سطح به حجم زیادی هستند لذا قابلیت باردار شدن الکترواستاتیکی بالایی دارند از این پدیده می توان درجمع آوری الیاف باز شده و تولید نخ درسیستم آزاد تولید لایه و پوشش دادن آن دردستگاه های اندازه گیری مانند دستگاه Hairness و غیره استفاده کرد باردارکردن الکترواستاتیکی به روشهای مختلف امکان پذیر است که روش شارژ سطوح الکترود یکی از معمولترین آن می باشد. دراین تحقیق نیروهای وارد برالیاف هنگامی که درمیدان الکترواستاتیک قرارمیگیرد از قبیل نیروهای کولمب نیروی انعکاس آینه ای نیروی ناشی از پلاریزاسیون نیروی باردار کردن تماسی یک لیف نیروی دافعه بین دو لیف باردار و نیروی مقاومت هوا دربرابر یک لیف متحرک مورد بررسی قرارگرفته است روابط بیان کننده آن است که شدت میدان الکتریکی طول و قطر لیف مورد استفاده برنیروهای الکترواستاتیک وارد برالیاف تاثیر میگذارد