مقاله مطالعه هاي امکان سنجي حذف آهن از بوکسيت دياسپوري با استفاده از ليچينگ به منظور غني سازي بوکسيت که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در شيمي و مهندسي شيمي ايران از صفحه ۶۳ تا ۷۱ منتشر شده است.
نام: مطالعه هاي امکان سنجي حذف آهن از بوکسيت دياسپوري با استفاده از ليچينگ به منظور غني سازي بوکسيت
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بوکسيت
مقاله کلسينه كردن
مقاله ليچينگ به وسيله کلريدريک اسيد
مقاله آهن زدايي
مقاله جاجرم

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كليني سيدمحمدجواد
جناب آقای / سرکار خانم: عبدالهي محمود
جناب آقای / سرکار خانم: خرمالي رضوان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين پژوهش، امکان حذف آهن از سنگ معدن بوکسيت با استفاده از روش ليچينگ اسيدي به منظور غني سازي بوکسيت بررسي شده است. نتيجه هاي حاصل از آناليزهاي شيمياييAA ،ICP ، XRF و XRD نمونه اي از سنگ معدن بوکسيت جاجرم نشان داد که نمونه بوکسيت از نوع دياسپوري بوده و آهن موجود در نمونه نيز از نوع کاني هماتيت است و کاني هاي همراه ديگر کوارتز، آناتاز و کلسيت هستند. ابتدا آزمايش هاي اوليه جهت تعيين شرايط بهينه کلسينه كردن انجام گرفت. با مشخص شدن دماي ۹۰۰ درجه سانتيگراد و زمان ۶۰ دقيقه به عنوان شرايط بهينه کلسينه كردن، آزمايش هاي ليچينگ به وسيله کلريدريک اسيد به انجام رسيد و دماي۹۰oC ، مدت زمان ۱۲۰ دقيقه، غلظت اسيد۶M ، درصد جامد ۱۵، سرعت همزدن ۳۰۰rpm و خردايش تا زير ۲۵۰ ميکرون به عنوان شرايط بهينه ليچينگ تعيين شدند. نتيجه ها نشان داد که دماي ليچينگ و غلظت اسيد تاثير به سزايي در ميزان حذف آهن دارند. همچنين نتيجه هاي اين پژوهش نشان داد که در شرايط بهينه کلسينه كردن و ليچينگ مي توان ۹۷٫۱۰ درصد آهن موجود در نمونه بوکسيت را حذف كرد و عيار هماتيت در جامد باقيمانده را از ۱۹٫۲۰ به ۱٫۸۸ درصد کاهش داد، به طوري که اين فراورده آهن زدايي و غني شده بتواند در نسوزها و ساينده ها مورد استفاده قرارگيرد.