سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

منوچهر خدارحمی – موسسه تقحیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر
اشکبوس امینی – موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر
مجتبی وهاب زاده – موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر

چکیده:

به منظور تعیین روابط میا نعملکرد دانه و برخی صافت فیزیولوژیکی م رفولوژیکی در ارقام ترتیکاله و تعیین سهم آن دسته از صافت که بیشترین تاثیر را بر عملکرد دانه دارند و همچنین بررسی اثر مستقیم و غیر مستقیم بین عملکرد دانه با اجزا آن آزمایشی با ۵۰ رقم و لاین تریتیکاله در قالب طرح آلمالاتیس در مزرعه آزمایشی بخش تحقیقات غلات موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر در سال ۷۹ اجرا گردید.